Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql51-39.perso' (1) in /home/bedemocr/www/db-connect.php on line 2

Warning: mysql_select_db(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /home/bedemocr/www/db-connect.php on line 3

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in /home/bedemocr/www/index.php on line 56

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /home/bedemocr/www/index.php on line 56

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in /home/bedemocr/www/index.php on line 57

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /home/bedemocr/www/index.php on line 57

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in /home/bedemocr/www/index.php on line 58

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /home/bedemocr/www/index.php on line 58

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in /home/bedemocr/www/index.php on line 59

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /home/bedemocr/www/index.php on line 59

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /home/bedemocr/www/index.php on line 60

Petitie voor een federale kieskring

Een gezonde democratie vergt dat diegenen die willen besturen verantwoording afleggen aan de gehele bevolking. Enkel een electorale band met alle burgers kan de federale politici aansporen om op efficiënte wijze een toekomstvisie te formuleren die aansluit bij de wensen van alle inwoners van het land.

Daarom vragen wij dat een aantal zetels in de Kamer verdeeld worden in een federale kieskring die het hele land omvat.

De invoering van zo'n federale kieskring zal niemand beletten om te stemmen zoals voordien. Maar het zal iedereen wel de keuze geven om te stemmen voor alle toppolitici die het land willen besturen, of die nu Vlaming, Brusselaar, of Waal zijn. Op deze manier gaan federale verkiezingen verschillen van regionale verkiezingen en krijgen de toppolitici er belang bij om ook naar de andere kant van de taalgrens te luisteren en daar eventueel stemmen te rapen. Indien de federale kieskring op een doordachte wijze wordt ingevoerd, zullen de kopstukken van alle partijen kandidaat zijn in die kieskring en draait de verkiezing niet uit op een talentelling.

Een federale kieskring heeft niet tot doel het unitaire België opnieuw tot leven te wekken, maar kan de werking van een steeds meer gedecentraliseerde staat op een efficiëntere wijze laten verlopen. Een federale kieskring zal helpen om politieke impasses te voorkomen en een verdere polarisatie van de publieke opinie te vermijden.

Het invoeren van een federale kieskring is mogelijk. Het volstaat Artikel 63 van de Grondwet te wijzigen. De partijen waarvan vooraanstaande leden zich al positief hebben uitgesproken over een federale kieskring beschikken samen over een tweederde meerderheid in Kamer en Senaat.

We moeten dit nu dringend doen. In naam van de democratie.


Uw email adres zal niet op de website verschijnen

Hou me op de hoogte

Pétition pour une circonscription fédérale

Une démocratie saine exige que ceux qui veulent gouverner rendent des comptes à l'ensemble de la population. Seul un lien électoral avec tous les citoyens peut inciter les mandataires politiques fédéraux à formuler efficacement une vision d'avenir qui corresponde aux aspirations de l'ensemble des habitants du pays.

C'est pourquoi nous demandons qu'une partie des sièges de la Chambre soit désormais attribuée dans une circonscription électorale couvrant l'ensemble du pays.

Une circonscription fédérale n'empêchera personne de voter comme avant. Mais elle donnera à chacun une liberté supplémentaire: celle de voter pour tous les hommes et femmes politiques qui veulent gouverner le pays, qu'ils soient Flamands, Bruxellois, ou Wallons. Ainsi, les élections fédérales seront clairement différenciées des élections régionales et les candidats considéreront aussi les électeurs potentiels au-delà de la frontière linguistique. A condition qu'elle soit bien conçue, les leaders de tous les partis seront candidats dans cette circonscription et l'élection n'y tournera pas au recensement linguistique.

Le but poursuivi n'est nullement de reconstituer une Belgique unitaire, mais de rendre plus efficace la gestion d'un Etat de plus en plus décentralisé. L’objectif d’une telle circonscription fédérale est de prévenir les blocages politiques et d’éviter une polarisation de l’opinion publique.

Créer une circonscription fédérale est possible. Il suffit de modifier l'article 63 de la Constitution. Les partis dont des membres éminents se sont déclarés favorables à la création d'une circonscription fédérale détiennent actuellement plus de deux tiers des sièges à la Chambre et au Sénat.

C'est donc maintenant qu'il faut agir. Au nom de la démocratie.

Votre adresse mail ne sera pas publiée

Tenez-moi au courant de l'avancement

About the Petition

Be for Democracy is an initiative of Jan-Emmanuel De Neve and Aude-Line Duliere.

With the support of:

contact@be4democracy.be Meer info? Plus d'infos? @be4dem Download Be4Democracy Logo

Press ↓
Signatories

    Warning: mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/bedemocr/www/index.php on line 298

Warning: mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/bedemocr/www/index.php on line 315